Obavijesti

Sažetak o udruzi Probion

Udruga studenata Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu   Udruga PROBION na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu djeluje od 2015. godine. Probion je zajednička udruga triju studija […]

Novosti