O projektu

Institucija voditelja projekta:

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta

Prof. dr. sc. Božidar Šantek       Publikacije

Sažetak:

Glavni cilj ovog projekta je razvoj inovativnog biorafinerijskog sustava treće faze uz razvoj održivih integriranih bioprocesa proizvodnje biogoriva [biodizela (iz mikrobnih lipida)] i biokemikalija [polinezasićenih masnih kiselina (iz mikrobnih lipida), ksilitola, 2,3-butandiola, sirovog koktela lignocelulitičkih enzima, pigmenata iz mikroalgi i inkapsuliranih polifenolnih preparata] iz obnovljivih brzorastućih neprehrambenih lignoceluloznog sirovina kao što su trska, ljulj, stabljika heljde  i blještac  koji će se koristiti pojednično ili kombinirana smjesa tih sirovina. Ove obnovljive sirovine mogu se uzgajati na siromašnim tlima te stoga nisu konkurencija prehrambenim sirovinama. U ovom istraživanju biorafinerijski sustav će se bazirati na principima održivosti koja će se odrediti pomoću LCA (eng. life cycle analysis). Rezultati ovog projekta mogli bi imati pozitivne utjecaje na tvrtke koje se bave poljoprivredom (uzgoj NPLCS na siromašnim tlima), na prehrambenu industriju (primjena inkapsuliranih polifenolnih preparata), kemijsku industriju (primjena 2,3-butandiola kao platformske kemikalije), farmaceutsku industriju (primjena poli-nezasićenih masnih kiselina, polifenola, pigmenata iz mikroalgi za pripremu različitih farmacetskih proizvoda) i industriju biogoriva (upotreba mikrobnih lipida za dobivanje biodizela odnosno sirovog koktela enzima za hidrolizu lignoceluloznih sirovina). Nadalje, organizacija sustava kultiviranja NPLCS na siromašnim tlima i prikupljanje navedenih sirovina, kao i njihova uporaba u proizvodnji proizvoda veće dodane vrijednosti, stvarat će nova radna mjesta. Na temelju gore navedenih činjenica, jasno je da bi ovaj projektni prijedlog mogao pomoći u daljnjem razvoju gospodarstva u Republici Hrvatskoj.